people 3350545 640

Hoe om te gaan met stress, of niet toegeven aan tegenspoed

Hoe ga je om met stress? Wel, het is zeker niet het gemakkelijkste, maar het is ook niet onmogelijk. Als wij ons aan bepaalde principes onderwerpen en die consequent toepassen, zal dat ongetwijfeld meetbare voordelen opleveren op vele terreinen van het leven. Het zal niet alleen het leven draaglijker maken, maar ook goed zijn voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Er zijn talrijke aanwijzingen dat stress de oorzaak is van talrijke ziekten van uiteenlopende aard.

Wat is stress?

Simpel gezegd is stress de reactie van het lichaam op een moeilijke situatie. Wanneer het evenwicht tussen de eisen van de situatie en onze capaciteiten verstoord is, wordt het organisme gedwongen te reageren op specifieke stressprikkels. We spreken dus altijd van stress als we ons door de omstandigheden lichamelijk of geestelijk ongemakkelijk voelen.

In de fysieke zin hebben we te maken met stress in het geval van bijvoorbeeld verwonding, ziekte, een te hoge of te lage temperatuur, of grote lichamelijke inspanning die onze vermogens te boven gaat. In psychologische zin is het een traumatische omstandigheid die leed, angst, vrees, depressie, woede en spanning veroorzaakt.

Ongeacht of de bron van stress lichamelijke dan wel geestelijke factoren zijn, gaat zij gepaard met bepaalde zuiver fysiologische verschijnselen. Het lichaam wordt in een alarmtoestand gebracht, wat zich uit in een verhoogde productie van adrenaline en cortisol, de hartslag wordt versneld, de bloeddruk stijgt, de ademhaling versnelt, de spierspanning neemt toe.

Na deze fase past het lichaam zich, voor zover mogelijk, aan de nieuwe positie aan. Het is echter niet moeilijk voor te stellen hoe uiterst ongunstig het is een stresssituatie gedurende lange tijd te laten voortduren.

Soorten stress

 een vrouw zit op de rand van een pier en kijkt in het water

Het verloop van de stressreactie en het omgaan met stress hangt in hoge mate af van onze beoordeling van een bepaalde situatie. De eerste fase, die van alarmerende aard is, een toestand van opwinding in het lichaam teweegbrengt en alle krachten mobiliseert, is in wezen voor iedereen gelijk. De tweede fase, de weerstand, is beslissend – ofwel past het organisme zich aan de nieuwe omstandigheden aan en wordt alles weer normaal, ofwel leidt aanhoudende stress tot uitputting.

Psychologen en psychiaters maken onderscheid tussen zogenaamde goede stress (eustres) en slechte stress (dystres). De eerste zet aan tot actie, stelt ons in staat een constructieve oplossing te vinden, en maakt volgens vele onderzoekers persoonlijke ontwikkeling mogelijk. Iemand die in staat is stress te gebruiken om zijn of haar mentale krachten te mobiliseren, kan bijvoorbeeld beter slagen voor een moeilijk examen, of een professioneel probleem oplossen. Als we de plankenkoorts voor een publiek optreden onder de knie hebben, zijn we in de toekomst beter bestand tegen soortgelijke omstandigheden.

Anderzijds, als wij ons door dystres laten overmeesteren en niet naar een positieve oplossing zoeken, zullen het gevoel van onbehagen en de daaropvolgende problemen toenemen. Het antwoord op de vraag hoe met stress om te gaan is dus van cruciaal belang voor het behoud van het geestelijk evenwicht, en zelfs van de gezondheid in lichamelijke zin.

Stress – symptomen van een chronische stressvolle situatie

Een kortstondige staat van spanning is niet ongewoon, en kan zelfs, zoals reeds gezegd, activerend werken en een beter resultaat bij een of andere activiteit bevorderen. Langdurige stress betekent echter een hele reeks complicaties en negatieve gevolgen voor de gezondheid. In het hele organisme vinden ongunstige processen plaats, die vervelende symptomen veroorzaken, en verder kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van gevaarlijke ziekten:

  • hypertensie,
  • ziekten van het hart en de bloedsomloop,
  • diabetes,
  • chronische spijsverteringsstoornissen,
  • osteoporose,
  • dermatologische problemen.

De reactie van de afzonderlijke systemen is als volgt:

Zenuwstelsel

Stimuleert de productie van adrenaline en cortisol, wat resulteert in slaapproblemen, angst, prikkelbaarheid, depressie, verminderde stemming, eetluststoornissen, en gaat vaak gepaard met aanhoudende hoofdpijn.

Cardiovasculair systeem

Het hart werkt veel sneller, de arteriële bloeddruk stijgt, wat kan leiden tot een permanent verhoogd niveau, dat wil zeggen hypertensieve ziekte, hartaanval of hersenberoerte.

Ademhalingsstelsel

Een snellere ademhaling en bijgevolg een intensievere ventilatie van de longen, kunnen oncontroleerbare paniekaanvallen uitlokken.

Spier- en skeletstelsel

Het bewegingsapparaat wordt ook extra belast door een verhoogde spierspanning, die zich uit in hoofdpijn en spierkrampen van andere lichaamsdelen.

Het spijsverteringsstelsel

Ogenschijnlijk ver verwijderd van stressoren, reageert heel vaak met stofwisselingsstoornissen, die de vorm aannemen van misselijkheid en braken, diarree of constipatie.

Endocrien systeem

Reageert met verhoogde afscheiding van adrenaline en cortisol, wat kan resulteren in een aantal ziekteverschijnselen.

Immuunsysteem

Onder invloed van grote hoeveelheden cortisol wordt verzwakt, wat leidt tot infecties of zelfs kanker en verergering van bestaande ziekten.

Voortplantingssysteem

Overmatige stress beïnvloedt de werking van het hele systeem, het vermogen om zich voort te planten, seksueel verlangen, de menstruatiecyclus, het vermogen om een erectie te krijgen.

Oorzaken van stress

 Een nerveuze man werkt op zijn laptop

Nerveuze spanning is inherent aan ons leven, vooral in de gevaarlijke tijden van vandaag. De voortdurende haast, buitensporige verantwoordelijkheden, stress op het werk, het gevoel van eenzaamheid, onvermijdelijke tragedies en persoonlijke problemen, en niet in de laatste plaats de pandemie, die de laatste tijd tot sociaal isolement heeft geleid, roepen allemaal negatieve emoties op en zorgen ervoor dat we steeds minder goed met het dagelijks leven kunnen omgaan.

Stress wordt een negatieve factor met verwoestende gevolgen als hij lang aanhoudt en tot een fase van uitputting leidt. In veel gevallen is het te wijten aan toevallige gebeurtenissen waarop wij geen vat hebben – overlijden van een geliefde, scheiding, ontslag of demotie op het werk, faillissement van een bedrijf enz.

Soms echter zijn hoge stressniveaus het gevolg van een slecht beoordelingsvermogen, wanneer we bijvoorbeeld een probleem overdrijven of normale omstandigheden interpreteren als een potentiële bedreiging. Dan is het de moeite waard te overwegen of bijvoorbeeld een kleine mislukking werkelijk een ramp is, een slecht humeur van de baas betekent dat hij ons zal ontslaan, en een kleine ongesteldheid een teken van kanker is.

Elke persoon heeft een verschillend niveau van weerstand tegen stress en wat voor de een een uitdaging is om tot actie aan te zetten, kan voor de ander een probleem zijn dat onmogelijk op te lossen is. Toch kunnen bepaalde reacties en gedragingen worden aangeleerd om moeilijkheden objectiever in te schatten en spanning tot een minimum te beperken.

Er zijn natuurlijk toevallige gebeurtenissen die onomkeerbaar zijn en buiten ons vermogen liggen om het probleem op te lossen. Daartoe behoren onder meer het verlies van een geliefde, de ervaring van geweld, een relatiebreuk. Maar zelfs dan kunnen we de effecten van stress verminderen. De oplossing is dan niet te vechten om de situatie te verbeteren, maar de gebeurtenis te aanvaarden en de emoties die ermee gepaard gaan te ervaren. Hoe langer we stilstaan bij wat er gebeurd is en het analyseren, hoe langer de pijn en het verdriet zullen aanhouden.

Hoe stress te overwinnen – manieren om met stress om te gaan

Het is het beste om allesomvattend te werk te gaan en alle door specialisten aanbevolen manieren om met stress om te gaan, te gebruiken. Sommige daarvan lijken misschien triviaal en niets te maken te hebben met de spanningstoestanden die wij voelen, maar in tegenstelling tot wat de schijn doet vermoeden, beïnvloeden zij de werking van het hele organisme, met inbegrip van het zenuwstelsel en de psyche.

Eerst en vooral, gezond leven

Het bestaat in de eerste plaats uit een goede, evenwichtige voeding, die alle noodzakelijke voedingsstoffen bevat, rijk aan vitaminen (vooral uit de B-groep) en mineralen zoals magnesium, kalium, zink, calcium, en ten slotte onverzadigde vetzuren.

Een goede slaap en een evenwichtige verhouding tussen werk en rust zijn uiterst belangrijk voor de geestelijke conditie. Lichamelijke activiteit, bij voorkeur systematisch, speelt een grote rol, omdat het emoties kan verlichten en de stemming kan verbeteren, om nog maar te zwijgen van andere gezondheidsvoordelen.

Ten tweede, geestcontrole

Wij moeten onszelf niet kwellen door voortdurend te denken aan het probleem dat de bron van de stress is. We moeten zelfobservatie leren, wat inhoudt dat we naar onszelf kijken alsof we een externe toeschouwer zijn. Inzicht in onszelf, het opmerken van onze eigen emoties en gedragingen, zal ons in staat stellen ze te beheersen, en ze bijgevolg geleidelijk te veranderen. Dit is op zijn beurt een goede stap om evenwicht te bereiken en afstand te nemen van de moeilijkheden die we tegenkomen.

Ten derde, tijdsbeheer

Nerveuze spanning begeleidt ons bij elke stap, en is bovendien grotendeels te wijten aan tijdsdruk. We leven sneller en intensiever, we hebben veel dingen te doen, we werken meer en meer en hebben minder tijd voor onszelf, familie en vrienden. Deze toestand is niet alleen niet bevorderlijk voor het behoud van het geestelijk evenwicht, maar lokt zelfs extreme emoties uit. Wij moeten leren onze tijd te beheren en gelijkelijk te verdelen tussen werk en ontspanning, professionele en persoonlijke zaken.

Ten vierde, oefening

In situaties waarin dringend moet worden ingegrepen, wanneer de spanning ondraaglijk wordt, kunnen we gebruik maken van reeds lang bekende en beproefde oefeningen. Er zijn er veel, en ze zijn zo ongecompliceerd dat ze niet alleen thuis, maar ook op het werk kunnen worden gedaan.

Omgaan met stress – eenvoudige ontspanningstechnieken

 een vrouw loopt door een veld met zonnebloemen

De spanning afschudden

Ga staan met je armen langs je torso omlaag. Adem in door je neus en til tegelijkertijd je schouders en armen op. Houd de lucht even vast en schud krachtig met uw schouders terwijl u uitademt.

Ontspanning van het lichaam

Ga liggen of zit comfortabel met uw handen achter uw hoofd. Buig je ellebogen, strek je benen, ook je vingertoppen, en buig je spieren. Adem in, span dan je buik aan en houd je adem een paar seconden in. Laat de lucht er langzaam uit terwijl je alle spieren ontspant en in de ontspanning komt. Strek je nu zo ver mogelijk uit terwijl je tegen jezelf herhaalt: “Ik ben kalm, ontspannen en energiek.

Stretching

Dit kan staand, zittend of liggend worden gedaan. Strek de verschillende spierdelen alsof je aan het rekken bent. Gapen op hetzelfde moment.

Spierspanning loslaten

Plaats uw voeten op heupbreedte uit elkaar, til uw armen op en zwaai met uw handen alsof u een tak in de wind beweegt, totdat de spierspanning is verminderd.

Voor systematisch gebruik

Wanneer wij een alledaagse handeling verrichten, zoals ontbijten, concentreren wij ons uitsluitend daarop en op de gewaarwordingen die daaruit voortvloeien. Er schiet me niets anders te binnen.

Bij elke gelegenheid glimlachen we of, beter nog, lachen we. Lachen verbetert niet alleen de stemming door het cortisolniveau te verlagen, maar het oefent ook de middenrifspieren en is goed voor de lichamelijke gezondheid.

Voedingssupplementen tegen stress

Het is het overwegen waard preparaten op basis van natuurlijke stoffen te gebruiken, die voornamelijk de zogenaamde plantaardige adaptogenen bevatten. Zij herstellen het evenwicht en de stabiliteit van alle organen en systemen door stress in ruime zin weg te nemen. Dankzij deze eigenschappen kunnen supplementen, zoals multi-ingrediëntenpillen tegen stress Restilenhelpen de weerstand tegen stresssituaties te verhogen en de effecten van nerveuze spanning te minimaliseren.

Meer informatie over de stressverlagende en innerlijke rustherstellende Restilen

 Restilen
Bronnen:
  • https://www.medicalnewstoday.com/articles/145855
  • https://www.healthline.com/health/stress/effects-on-body
  • https://www.webmd.com/balance/guide/all-stressed-out
  • https://www.healthline.com/nutrition/16-ways-relieve-stress-anxiety

Category: gezondheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Article by: admin